สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


แผนธุรกิจ


          แผนธุรกิจพิชิตเงินล้าน บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ส่วนงานธุรกิจเครือข่าย (บริษัทในเครือบริษัทเฮลท์ฟู้ดคอร์ปเปอเรชั่น Healthfood Corporation)หรือที่เรียกว่า เฮลท์ฟู้ดเนทเวิร์ค Healthfood Networks Marketing เป็นแผนธุรกิจที่ยั่งยืน และเป็นธรรม ยุติธรรมต่อผู้ร่วมธุรกิจ ซึ่งเป็นการตลาดสาขาใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงช่องทางการจัดจำหน่าย

โดยนำผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสูงเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกจำนวนมากจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจเครือข่าย โดยไม่ผ่าน

ระบบพ่อค้าคนกลาง และรับนักธุรกิจอิสระทั่วไปทุกท่าน ให้ได้เป็นได้ทั้งผู้บริโภค บริโภคอาหารปลอดสารพิษและได้ทั้งธุรกิจ

ขนาดใหญ่ไปด้วย รับผลตอบแทนตามการทำงานของผู้ร่วมธุรกิจเป็นหลัก ตามวิถีทางและวิธีการตามหลักเกณฑ์ของธุรกิจ

เครือข่ายที่ทางบริษัท ได้ทำการขออนุมัติจาก สคบ. และเป็นสมาชิกอยู่ในสมาคมการขายโดยตรงแห่งประเทศไทย แห่ง

สมาพันธ์ขายตรงโลกดำเนินธุรกิจบนความถูกต้องตามกฏหมาย  จุดเด่นธุรกิจเครือข่ายบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด

  1. สมัครตลอดชีพ ไม่ต้องต่ออายุ

  2. ไม่กำหนดยอดขายต่อเดือน ทำง่ายได้ทั้งทำธุรกิจเต็มเวลาหรือ พาร์ทไทม์ใช้เวลาว่าก็สามารถทำได้

  3. สะสมยอดขึ้นตำแหน่ง และไม่จำกัดระยะเวลา ไม่เร่งรัดยอดขาย และไม่เน้นระดมทุน

  4. ตำแหน่งทางธุรกิจ ขึ้นแล้วไม่ตกหล่น ไม่ต้องเริ่มใหม่

  5. โอนธุรกิจให้สืบทอดเป็นมรดกกับทายาทได้ โดยทายาทสืบทอดธุรกิจต่อเนื่องได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่

  6. มีสายงานเดียวก็สามารถมีรายได้ ไม่จำเป็นต้องบังคับให้ทำโครงสร้าง 2 หรือ 3 ขา

  7. มีระบบฝึกอบรมให้จนทำธุรกิจเป็น

  8. มีพี่เลี้ยงนักธุรกิจที่สร้างนักธุรกิจรายได้แสนบาทต่อเดือนมามากแล้ว

  9. ประาสบความสำเร็จได้เร็ว ยั่งยืนและมั่นคง สามารถยึดเป็นอาชีพได้ ซึ่งเราได้พิสูจน์มากว่าสิบปี 

 10. ลงทุนน้อยหรือต่ำมากๆ แต่รายได้สูง

  

        

 

        สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในระบบธุรกิจเครือข่ายนั้น เราไม่ได้มีระบบพ่อค้าคนกลาง โดยมีเพียงผู้

ผลิต คือบริษัทเท่านั้น โดยมีต้นทุนการผลิตที่ 40% โดยประมาณและได้ตัดระบบพ่อค้าคนกลาง โดยมีการซื้อขาย

สินค้าเหล่านี้ผ่านไปยังระบบสมาชิก หรือผู้จำหน่ายอิสระในสิทธิ์เดียวกัน 60% โดยไม่มีพ่อค้าคนกลาง ค่าโฆษณา

และอื่นๆ จนถึงปลายทางที่ผู้บริโภคสินค้าเหล่านี้นั้นก็มีราคาขายเต็ม 100% ตามปรกติ โดยที่ผู้สนใจหรือผู้ร่วมธุรกิจ

นั้นจะต้องทำการซื้อลิขสิทธิ์ในธุรกิจนี้ โดยทำการชำระค่าสมัครเข้าสู่ธุรกิจด้วยเงินลงทุน 250 บาทตลอดชีพ ไม่ว่า

เป็นผู้บริโภค หรือนักธุรกิจที่ร่วมธุรกิจ โดยมีส่วนแบ่งรายได้จากธุรกิจทั้งหมดดังด้านล่าง คือ
          แผนธุรกิจที่ได้รับการขออนุมัติจาก สคบ. อย่างถูกต้องตามกฏหมายดังด้านล่าง และมีผู้ประสบความสำเร็จจาก

แผนธุรกิจนี้มาแล้วจำนวนมาก เป็นแผนธุรกิจที่เน้นการทำงานทางด้านการตลาด ไม่เน้นการระดมทุน เน้นการค้าขายและ

การบริหารธุรกิจด้วยทักษะ และความรู้ทางด้านการตลาดเป็นหลัก จึงมั่นคงไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงผู้เข้าร่วมธุรกิจ


         โบนัสขยายสายงาน คือโบนัสสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจอย่างง่ายๆ ไม่ว่าคุณจะซื้อกินซื้อใช้แล้วแนะนำหรือเป็นนัก

ขาย โดยเพียงสะสมยอดเริ่มต้นที่ตัวเองให้ครบ 1,000 pv แล้วมีการแนะนำสมาชิกและสามารถรับรายได้จากการแนะนำ

ได้สองชั้น ไม่จำกัดจำนวนคนหรือสมาชิกที่เราแนะนำ โดยที่จะมีการขายสินค้าหรือไม่ก็ได้ หรือจะเป็นเพียงผู้บริโภคและ

ทำการบอกต่อหรือสร้างเครือข่ายได้
         เราเริ่มธุรกิจแล้วสะสมยอดส่วนตัวครบ 1,000 pv เพียงครั้งเดียวและในเดือนถัดไปเพียงรักษาคุณสมบัติส่วนตัว

เพียง 500 pv ต่อเดือนเพื่อรับผลประโยชน์จากทีมงาน และเราเริ่มแนะนำเพื่อนชั้นที่ 1 ได้ไม่จำกัดจำนวนจะ มีรายได้

จากค่าแนะนำ25% ในชั้นลูก ทำงานง่ายๆ ด้วยการเริ่มจากตัวท่านเองแล้วทำการแนะนำเพื่อนชั้นที่ 1 และให้ความรู้

เกี่ยวกับธุรกิจกับเพื่อนของเรา เพื่อที่เขาจะได้เข้าใจในระบบการทำงานของธุรกิจก็จะเริ่ม ทำการแนะนำสมาชิก

ได้เอง จึงเป็นสมาชิกชั้นที่สองของท่านโดยอัตโนมัติ


         จากภาพดังตัวอย่างด้านล่าง เพียงแค่เราแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักเพียงแค่ 6 ท่านให้ทำการเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าหรือจะเป็น

ผู้จำหน่ายก็ได้แล้วแต่ความถนัด จากยอดเพียงแค่2,000 pv ประมาณยอดซื้อขาย 5,900 บาทโดยประมาณ แล้วแต่ชนิดสินค้า

โดยไม่จำกัดระยะเวลา แต่เพื่อให้เห็นในระบบงานที่ดีและสำริดผลได้ง่ายจากตัวอย่างยกตัวอย่างที่การใช้เวลาชั้นละหรือ

ชั้นล่ะ 1 เดือนอย่างง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้ทั้งทำเป็นธุรกิจประจำหรือธุรกิจเสริมยามว่าง


         เมื่อผ่านการแนะนำสมาชิกติดตัวในชั้นระดับที่ 1 ด้วยตัวท่านเองแล้ว เพียงแค่แนะนำให้ความรู้ต่อเพื่อนของท่านเพื่อให้

เขาเหล่านั้นได้เข้าใจถึงธุรกิจและวิธีการเพื่อให้เขาได้ทำการแนะนำหรือสร้างเครือข่ายต่อเนื่องเป็นชั้นที่ไม่จำกัดจำนวนคน และจะมีรายได้ดังภาพในเดือนที่ 2          เมื่อเกิดการแนะนำและเกิดยอดขายจากตัวท่านเองและทีมงาน โดยไม่จำกัดจำนวนคน ทางบริษัทจะทำการรวม

รวมยอดขายทั้งหมดซึ่งจะสะสมตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำธุรกิจ เพื่อให้โบนัสประจำตำแหน่งดังภาพ และสมสมยอดเป็น pv

รวมทั้งทีมและให้โบนันเพิ่มเติมประจำตำแหน่งที่ 10 - 39% ตามตำแหน่งที่ท่านสะสมได้ เมื่อท่านได้มีการซื้อสินค้าใช้

หรือมีการจำหน่ายสินค้าในรหัสตัวท่านเองก็จะได้รับโบนัสตามตำแหน่งหลังจากได้ขึ้นตำแหน่งแล้ว และไม่ตกหล่น

         ในระดับผู้บริหาร จะมีการการันตีรายได้เป็นระดับชั้นผู้บริหาร จำนวนมากเพื่อความมั่นคงให้กับท่านและทีมงาน

ซึ่งเป็นจุดที่จะทำให้ท่านเริ่มทำงานเบาลง และได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้บริหารการตลาดหรือบริหาร

เครือข่าย และสามรถมีรายได้สูงจากการสร้างทีมและเกษียณงานได้ในอนาคต เพื่อความมั่นคง พร้อมทั้งประกันอุบัติเหตุ

ที่สูงขึ้นตามตำแหน่งทางธุรกิจที่ได้รับและเติบโตขึ้นมา โดยการสร้างนักธุรกิจให้เป็นตำแหน่ง ED จำนวน 2 - 10 สายงาน

         ในตำแหน่งผู้บริหารนั้น เมื่อท่านได้มีตำแหน่งแล้วทางบริษัทจะทำการมอบ กองทุนต่างๆ ตามตำแหน่งทางธุรกิจเพิ่ม

เติมให้กับนักธุรกิจได้ใช้กองทุนต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจจากแผนธุรกิจตั้งแต่ต้น จึงได้ยกตัวอย่างการสร้างรายได้

เพื่อให้เห็นถึงความมั่นคงทางธุรกิจเป็นรายได้ตัวอย่างดังด้านล่าง ซึ่งเป็นรายได้จำนวนมากพอที่จะสร้างความมั่นคงให้กับผู้ร่วม

ธุรกิจได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนในชีวิตธุรกจและครอบครัวท่านเองโดยจะมีการการันตี รายได้ในระดับผู้บริหารใต้องค์กร ตั้งแต่

4-7 ชั้นหลักผู้บริหาร และโบนัสทวีคุณ 2% - 8%และกองทุนต่างๆ จากยอดขายทั่วประเทศอีกมากมาย


           ในระบบแผนธุรกิจดังข้างต้นนั้น ทางบริษัทและทีมงาน มีระบบฝึกอบรมช่วยสำเร็จ เพื่อให้ท่านได้ทำงานได้ง่าย

ขึ้นและมีพี่เลี้ยงช่วยบริหารงานดูแลงานจนท่านประสบความสำเร็จอย่างง่าย ไม่ยากเย็นและเราได้สร้างผู้สำเร็จไว้เป็น

ตัวอย่างจากการทำงานจริงมาแล้วจำนวนมากภายในระยะเวลา 6 - 12 เดือน

         จากตัวอย่างเพียงแค่การทำงาน โดยการสร้างตัวเองเป็นตำแหน่งคราวไดมอนด์ CED ที่มีองค์กร 10 สายงาน และแต่ละ

สายมีทีมงานเพียงแค่ 6 ทีมเท่านั้น และหากเราสนับสนุนทีมงานให้เติบโตได้ และมีรายได้มากเช่นเดียวกับเราแล้ว จะทำให้มี

รายได้สูงมากขึ้นตามตัวอย่างทางด้านล่าง          และหากเพียงท่านประสบความสำเร็จเป็นตำแหน่ง Crown Daimond Executive Director หรือ CED แล้ว เราทำการ

ส่งเสริมให้ทีมงานเติบโตเช่นเดียวกับที่เราเป็น โดยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ทีมงานเติบโตเป็น CED เพียงขั้นต่ำ 3 สายงาน

ท่านก็จะเติบโต ตำแหน่งทางธุรกิจขยับขึ้นเป็นตำแหน่ง HF Senior Ammbassdor แล้ว และในตำแหน่งดังกล่าวนี้

จะทำให้ท่านมีกองทุนปี จากยอดขายทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีก และยังมีโบนัสจ่ายต้อนรับตำแหน่ง หลังจากท่านขึ้นตำแหน่งแล้ว

ในปีแรก ที่จำนวนนเงินที่สูงถึง 1,000,000 บาทเลยทีเดียว


         และหากท่านได้ส่งเสริมให้ทีมงานเติบโตและมีรายได้เช่นเดียวกับท่าน โดยส่งเสริมทีมงานให้ขึ้นตำแหน่ง CED จำนวน

ขึ้นต่ำรวม 6 สายงาน หลังจากที่ท่านขึ้นตำแหน่งแล้ว บริษัทจะมีการจ่ายเงินโบนัส One Time Bonus ให้ในการขึ้น

ตำแหน่งโดยไม่รวมคอมมิชชั่นรายเดือน เพิ่มขึ้นอีกสูงถึง 2,000,000 บาทเลยทีเดียว          และยังมีกองทุนส่วนแบ่งจากยอดขายทั่วประเทศอีกจำนวนมาก ในตำแหน่งผู้บริหาร ที่รอมอบไว้ให้ใช้ตามวัตถุประสงค์

และเติมเต็มให้กับชีวิตนักธุรกิจอย่างท่าน ได้สำเร็จและครบถ้วนในความสมบูรณ์พูนสูขในชีวิต


     

   

อดีตมีผลแสดงคือปัจจุบันนี้ แต่อนาคตของท่านขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในวันนี้นั่นเอง การที่มนุษย์เรามีเป้าหมาย

ในชีวิตที่ชัดเจน ประกอบกับการที่ได้มีโอกาสที่ดี ได้ร่วมธุรกิจที่ดีกับบริษัทยักษ์ใหญ่และมั่นคง มีทีมพี่เลี้ยงที่ดีพร้อมกับ

การที่มีแผนการตลาดและสินค้าที่ดีนั้น ผสมผสานกับความสามารถของท่านเองหรือการที่เป็นคนที่สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่

เป็นสิ่งใหม่ๆ ในชีวิตได้นั้น จะทำให้ท่านผู้อ่านนี้จะสามารรถประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเราได้อย่างไม่

ยากเย็นและไม่ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนักชมวีดีโอ โอกาสทางธุรกิจเบื้องต้น
กรอกสมัครสมาชิกออนไลน์ได้ที่

http://www.healthfood-th.com/index.php?mo=54&opt=view_entry&form_id=6027

หรือคลิ๊กลิ้งค์ที่แถบเมนูด้านบนและด้านข้าง

view