สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ธุรกิจเครือ ธุรกิจแห่งโลกอนาคต

ธุรกิจเครือ ธุรกิจแห่งโลกอนาคต

ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจแห่งโลกอนาคต 

          ธุรกิจเครือข่าย คุณเคยคิดไหมว่าร้านค้าปลีก ร้านโชว์ห่วย จะลดน้อยลงเรื่อยๆ แล้วมีร้านสะดวกซื้อเหมือน  ในปัจจุบันเพิ่ม

เติมขึ้นมาแทนไปทั่วทุกมุมตึก ทุกหน้าปากซอยบ้านและตลาดสดที่เคยเป็นที่  นิยมของพวกเราได้เริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยและ

กำลังจะกลายเป็นห้างสรรพสินค้า คอนวีเนียนสโตร์ ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือการจำหน่ายสินค้าผ่านรูปแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไป

ตลอด เวลาอย่างที่ท่านไม่เคยได้คาดคิดมาก่อนหน้า


          ธุรกิจเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนไทยปัจจุบันนั้น และจำต้องยอมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงไป ช่องทางทางการ

ตลาดแบบ เดิมๆนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและมีพัฒนาการไปแบบไม่หยุด  ยั้งตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและภาวะการแข่งขันบน

การค้าเสรีของโลกจนทำให้ใครๆก็  พูดถึงแต่ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจขายตรง ธุริจขายตรงหลายระดับชั้น จนเป็นกระแสของการตลาด

เช่นนี้ที่มีมากขึ้น และมากขึ้นในทุกๆวันนั้น ก็ด้วยเหตุของวิวัฒนาการทางการตลาดที่  จะเป็นช่องทางทางธุรกิจแบบใหม่ที่จะเข้ามา

แทนที่นั่นเอง

         ธุรกิจเครือข่าย ไม่ใช่ธุรกิจแปลกอะไรเป็นการค้าขายในยุคใหม่ๆ เพราะการตลาดในปัจจุบันและในอนาคตจะมีการเปลี่ยนไป

ตามกระแสของการเปลี่ยน แปลง คือจะมีแต่เพียงธุรกิจเครือข่ายเท่านั้น ที่จะขยับการตลาดเข้าใกล้กับผู้บริโภคได้ใกล้  และถึงตัว

ได้มากที่สุดจนมากกว่าช่องทางทางการตลาดอื่นใด  จนทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกและประเทศไทยเอง ต่างก็ได้คิดเพิ่มช่อง

ทาง ทางการตลาดขึ้นมาใหม่ด้วยช่องทางการ  จัดจำหน่ายผ่านธุรกิจเครือข่ายนี้เอง  ซึ่งจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดี และมี

ประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการตลาดแบบเดิมๆ และเป็นช่องทางที่ผู้ผลิตได้ร่วมงานกับผู้บริโภคใน

ฐานะเป็นผู้ร่วมธุรกิจและลูกค้าในคน ๆ เดียวกัน

Tags :

view